Ons denken kan niet anders dan ‘vormdenken’ oftewel het denken en haar componenten is opgebouwd uit analogie met de (fysieke) realiteit, we kennen met andere woorden geen andere denkvormen dan deze die haar vorm en inhoud heeft verkregen in contact met de realiteit.

Het besef dat de identiteit een illusie is ,veroorzaakt door sensaties, herinneringen en emoties, veroorzaakt op haar beurt weer het inzicht dat het fundament van ons zelf-bewustzijn, alleen doordat ze door middel van het lichaam gebundeld is, een afgescheiden ervaring oproept. Welke in wezen dus niet datgeen is wat het werkelijk is: een bewustzijn wat alle levende wezens ‘voedt’ en verbind. We zijn dus niet afgescheiden van elkaar, alleen ons lichaam geeft ons die illusie, wanneer je voorbij het lichaam je bewust wordt ontdek je dat alle levende wezens en zelfs alles wat bestaat in Nirvana één is.

Onze lichamen zijn een middel tot communicatie, communicatie tot het bewustzijn zelf. Wanneer je je beseft dat alle beleving in feite in één wezen in het absolute is begin je te begrijpen dat de filtermechanismen die ons brein gebruikt om de realiteit te filteren ook worden toegepast op onze herinneringen en toekomst beelden enz. Nu kan je ook gaan inzien dat intuïtie iets is waarbij je iets opvangen uit het collectieve bewustzijn van het ene wezen wat wij in feite allemaal zijn.

Het gevoel van alleen zijn, de realisatie hebben dat je bent afgescheiden op een bepaalde manier van ‘de oerbron’ (absolute) is een tijdelijke situatie. Uiteindelijk wil en zal de vonk die jij bent weer terug willen vallen naar de bron. Ons leven is een uitstapje van ‘de moeder aller moeders’ ze zal altijd haar kindjes weer terug ontvangen met de grootste liefde die je maar kan voorstellen en nog meer. In liefde zijn wij allemaal één, in één zijn we praktisch geen. Een minuscule vonk op weg terug naar het eeuwige vuur.

Een filosofie gaat pas leven wanneer je er je ziel in stopt, daarvoor zijn het louter bespiegelingen en gedachten die net zo goed niet hadden kunnen komen.