Er wordt zo veel geschreven over liefde en verliefd zijn dat er is een onderscheid tussen deze twee zaken wordt gemaakt gemaakt, waarom? in deze blog heb ik het voornamelijk over verliefd zijn, de ervaring die je overvalt maar ik zal ook de koppeling met liefde aanstippen.

De fysieke ervaring

Met verliefdheid slaan al je zintuigen op tilt, het is een verhoogde staat van waarnemen en gewaar zijn, getriggert door een ander wezen.
Verliefdheid overkomt je, het is iets wat volledig door je mentale controle en filtering heen glipt. Verliefdheid is een staat van zijn die geheel niet standaard is vergeleken met je dagelijkse beleving van je leven.
Die eerste glimp van ‘bliss’ (gelukzaligheid) veroorzaakt een hele keten van reacties in je wezen. Lichamelijk voel je je hart sneller kloppen, merk je dat je anders ruikt en je tastzin lijkt veel gevoeliger. Je aandacht verplaatst zich bijna volledig naar de persoon in kwestie; je wil alles in het werk stellen om zo dichtbij mogelijk te komen, hierdoor worden andere zaken in je leven tijdelijk minder belangrijk of soms zelfs geheel onbelangrijk.

Verliefd zijn, de geestelijke component

Geestelijk doet verliefdheid ook heel veel met je, wanneer je van de eerste schrik bekomen bent dat je lichaam tijdelijk de regie heeft overgenomen kom je tot de realisatie dat deze ander je veel doet, in je denken ga je redenen bedenken waarom je zo reageert, je gaat fantaseren over samenzijn en wat dat met je zal doen.
Deze gewaarwordingen kunnen op hun beurt aanleiding geven tot terugkoppelingen in je ‘systeem’ waarbij bepaalde gewaarwordingen, gevoelens en emoties elkaar versterken. Je wereld wordt op die momenten volledig overspoeld  door een tsunami van gevoelens en emoties die in het ergste geval je compleet uit het veld kunnen slaan.

De herkenning van het wezen van liefde

Verliefd zijn is de herkenning van liefde die je voor jezelf voelt (getriggert door iets in een ander) maar uit ongeloof projecteren we deze liefde vaak op de ander.
Wat ik bedoel is dat je in contact met een ander (door bijvoorbeeld diegene te zien) liefde in jezelf leert (her)kennen, maar omdat je niet gelooft dat dat jouw liefde is (omdat je wordt verteld dat dat niet kan-, mag- of egoïstisch is) projecteer je die liefde op een ander.

Het ego voorbij

Het verhaal ik, is een beperking van het zelf.
Er zijn twee vormen van zelf, een beperkte vorm wat er ook vaak ego noemen, en een onbeperkt de vorm van zelf wat we God of alles of universum noemen.
Dus feitelijk is verliefdheid  een glimp opvangen van je onverdeelde zelf, de al-eenheid die een en al liefde is.

Van verliefd zijn naar liefde 

Wanneer de eerste golf van verliefdheid tot rust komt en je een connectie met die ander hebt gemaakt ben je wellicht tot de ontdekking gekomen dat die ander jou zo goed ligt dat je met hem/haar verder wil omdat het je het gevoel en inzicht geeft dat je samen meer bent dan de som der delen. Op deze manier ontstaat liefde die gebaseerd is op de ware zelf van de ander. Wanneer je beide open staat voor elkaar kun je samen verder ontwikkelen wat in de regel sneller gaat dan de eenzame ontwikkeling.