De belangrijkste beweging die de geest kan maken is die waarbij je je realiseert dat liefde niet een object is, ze is geen middel tot bevrediging van je behoefte aan liefde.

Het is een beweging waarbij je je realiseert dat jij zelf die liefde bent, en wanneer je dus jezelf als middel inzet om liefde te ontvangen (de oude beweging) behandel je jezelf als object, ben je bezig jezelf los te trekken van die liefde die je zelf bent. Je komt tot inzicht dat dit onmogelijk kan want hoe kan je iets wat je in essentie bent van jezelf los trekken? Het is dan ook met deze beweging dat er pijn en lijden ontstaat, je probeert jezelf namelijk in je onwetendheid te amputeren!

Liefde is de essentie van alles, en jij en ik zijn dat. Wees dan ook de essentie en handel vanuit je hart want elke actie in deze wereld is geïnitieerd vanuit een behoefte. Deze behoefte kan bewust in de geest zijn of niet bewust voor die- of datgene welke de actie aangaat. Behoefte van dingen is intrinsiek. Een bal rolt of stuitert, armen en benen bewegen. Het ene heeft een specifieke behoefte (te rollen of stuiteren) en het andere kan ontelbare handelingen bevredigen. Bevredigen is hier een moeilijk woord het is beter om te spreken over rol vervulling of wellicht is het nog beter om te spreken over middel in de zin van een onderdeel van een geheel aan oorzaak en gevolg zaken. De hand is het middel tot voltooiing van een handeling welke op zijn beurt de actie in beweging zet welke op zijn beurt tot ontelbare andere acties in de wereld leiden. Zie dus dat alles met alles samenvalt, niets kan er uit gehaald worden want dat zou leiden tot een hele andere oorzaak-gevolg actie. Dus hiermee kan je je realiseren dat jij en ik onmisbaar zijn in dit continuüm van waar wij ons nu in bevinden.

Om deze reden zie je dat liefde de motor achter alles is. Je kan onmogelijk een mens zijn die buiten het universum staat (een consequentie van het idee een afgescheiden individu te zijn) nee, je staat zelfs niet IN het universum want dan zie je jezelf nog steeds als een losstaand object, nee jij en ik zijn het universum!

Namasté aan mezelf