Er is een schijnbare permanentie in alle objecten die we ervaren. Het punt is dat alle objecten die we ervaren, een ervaren zijn en daarmee in zekere zin illusoir zijn.

Wat is er namelijk aan de hand met de ervaring van objecten?

Objecten zijn de creatie van geest, en deze creatie van geest is een representatie van iets wat zelf geen vorm heeft.

Het is, met andere woorden, een weergave van iets wat in zichzelf niet weer te geven is. De uitleg van wat hier staat is dat ‘dat iets’, waar over gesproken wordt feitelijk niet objectief bestaat.

De werkelijkheid zoals die door ons dagelijks ervaren wordt, wordt gerepresenteerd door de beelden en geluiden zoals we die kennen. Het is juist deze beelden en geluiden die een creatie zijn van iets wat zich nooit in zichzelf zal laten zien. Dat wat we zien is hoe wij het willen zien. En daar komt nog bij dat het geziene wordt weergeven in zintuiglijkheid zoals wij die ons hele leven hebben opgedaan. Wat met deze laatste zin wordt bedoeld is dat alle beelden, geluiden en tastzin wordt weergegeven in een taal die de geest kent. Dit alles is zoals al eerder vermeld een representatie, oftewel voorstelling van zaken die niet als zodanig zo zijn.

De hele moeilijkheid van dit alles is gelegen in het feit dat alles wat ervaren wordt momenteel van aard is, dus de permanentie die wij menen te herkennen in objecten is illusoir.

Het menselijke probleem zit hem in het woordje vast en de interpretatie die wij daar aan hebben gegeven.

De mens heeft aan het idee van vastheid een importantie geven die zijn weerga niet kent en daarmee heeft de mens een schijnbaar probleem geschapen, wat wordt doorzien zodra wordt doorzien dat vast niet als zodanig bestaat.

Er is een ongekende kracht in geloven en voorstellingen maken, wanneer jij gelooft dat er een monster in de kast woont heeft dat idee de kracht om werkelijkheid te worden voor jou. Want het is namelijk zo dat de beleefde werkelijkheid jouw werkelijkheid is die jij meent te zien in de door jou voorgestelde Individualiteit die je meent te hebben. De werkelijke creërende krachten in het universum zijn het geloof en het voorstellingsvermogen van datgene wat dit alles ervaart.