In wezen is ieder moment een perfect moment, elk moment sterft het ene en word het andere geboren. Elk moment word doorleefd en is dus heilig. Ieder wezen doorleeft elk moment vanuit zijn eigen optiek. De wereld komt hem of haar voor zoals ze je eigen is. Deze kijk is gewoonweg wat die is: ze is noch goed, noch slecht, ze is niet dit of dat en ze is dit en dat.

Ieder mens heeft elk moment gedachten en gevoelens, dat hoort bij de menselijke staat van zijn, maar dat hoeft niet je gemoed te bepalen. Veel mensen hechten echter veel waarde aan deze gedachten en gevoelens en nemen ze voor waar aan. Het gemoed wat je nu doorleeft bekleed je gewaarwording. Het verft het canvas van dit moment en maakt er het jouwe van, dat is zoals het is.

Het is niet te bevatten dat ieder mens en ieder ander wezen elk moment op eigen wijze beleeft en dat is dan ook in wezen de reden dat veel mensen daar niet bij stilstaan. Daarnaast hebben veel mensen het idee dat hun specifieke kijk op de wereld gelijk is voor iedereen. Vanuit die zienswijze worden veel misstappen begaan want in je onwetendheid stel je iedere unieke benadering van de wereld (de unieke kijk en ervaring die ieder mens kenmerkt) gelijk aan de jouwe en verwacht je geen andere!

Wat mensen vaak tegen de borst stuit is het idee dat in het leven word geroepen dat mensen die dit soort zaken uitspreken het uit een soort ‘beter weten’ doen. Ook teksten als deze zal een dergelijke reactie opwerpen. De manier waarop ik hier nu mee bezig ben is er ook een waarbij ik me als een soort waarnemer opwerp, commentaar lever bij allerlei zaken en daar zelf niet bij betrokken lijk, dat is inderdaad vaak een eerste indruk van velen. Maar het is niet werkelijk zo! Ikzelf ben net zo ingebed in alles wat mij aangaat. Ieder moment is vol-ledig in de zin dat ze vol van energie en activiteit tegelijk ook zo leeg is omdat dit geen sporen achter laat. Dankzij onze gedachten hebben wij het idee dat iets sporen achter laat maar in werkelijkheid is elk moment nieuw en fris. Onze vereenzelviging met onze herinneringen van waaruit wij een continuïteit menen op te merken is er de oorzaak van dat een moment mat en grauw overkomt, het is onze beleving die wij in dat moment opleggen aan onszelf! Vanuit dit zelf wat ons zo dierbaar is denken en doen wij van alles omdat wij hier een gevoel van grip uit halen. Door onze aandacht te richten op de concepten en labels die wij overal in zien menen wij ons een staat van bestaan aan te kunnen meten maar wanneer je tot inzicht komt dat geen enkele gedachte, concept of gevoel iets bestaands is (want ze komt en gaat elk moment) kom je tot de ontdekking dat jij dat zelf dus ook niet bent. Jij bent deze openheid die dit alles nu, op dit moment, overkomt en dat is wat we ervaring noemen. De ervaring reikt zo veel verder dan welke gedachte of gevoel dan ook.

Vele mensen hebben verleerd om volledig open te zijn voor dit moment, wij laten ons leiden door ons verstand en door onze concepten, dat is de reden waarom wij ons zo vaak ellendig voelen, ellende is niets anders dan de dood doorvoelen. Dat is de dood van alle zaken die ons zo dierbaar zijn, die wij ons hebben toegeëigend in de veronderstelling dat dit ons geluk brengt. Niets is blijvend en daarom kan iets je nimmer het ware geluk geven. Geluk kan gewoonweg niet gegeven of ontvangen worden want geluk is de essentie van ons Zijn.