Jij bent die oneindige onberoerde beschikbaarheid waarin alles ongefilterd zich toont en ‘gezien’ ‘wil’ worden.

Alles wordt waargenomen in de ENE en omwille van de waarneming is er de plaatsing in tijd en ruimte met de daarbij optredende gewaarwording van individualiteit. Elk ding wat zich toont is een golfje op de oceaan van bewustzijn en het IS, daar is geen reden voor noch zit er een oorzakelijkheid achter. Er is geen absoluut plan noch een ultieme intelligentie want dat zijn alleen ideeën die opkomen in de ‘individuele geest’. Vanuit het absolute is er geen vorm en dus ook geen activiteit.

Het is alles gewoon een schouwspel ter genoegen van Zelf. Jij bent Dat! Het psychische is het domein van de illusies, psyche is geheel en al ‘lucht’ ze heeft geen bestaansgrond anders dan jouw fascinatie met dat, dus stop met alle spelletjes in de psyche en laat je gaan op de stroom van het leven.