Elk verzet is verzet tegen jezelf, hoezeer het ook niet-zelf lijkt want wij zijn vergeten te kijken vanuit een onbevooroordeelde blik. Het geloof in de persoon en in het idee dat wij het lichaam zijn geeft zo’n vervorming in het beeld wat uiteindelijk in het bewustzijn beland dat we niet meer gewend zijn te zien dat alles Zelf is, dus ook dat wat je niet leuk of ronduit afstotend vind is Zelf, of je dat nu leuk vind of niet, wen er maar aan want wanneer je eenmaal ziet dat alles Zelf is zal de wereld er nooit meer uit zien als nu. De redenen waarom we zaken als niet-zelf zien is gelegen in het functioneren van ons lichaam, dat gaat het best wanneer je dit en dat kan onderscheiden, maar als het je ‘in het lijf’ gaat zitten (je incorporeert het) wordt het een gewoonte, deze conditionering zal alle waarnemen domineren, daar ligt de kneep. Zie dat het zo is en laat alle geconditioneerde rommel gewoon voor wat er is. Dat zal in het begin niet zo makkelijk zijn, maar uiteindelijk zal het zeer bevrijdend zijn om te leren doorzien hoe geautomatiseerd je ergens op reageert.

Het proces van de-conditioneren kan soms geruime tijd duren en is ook afhankelijk van je gehechtheid aan deze typische conditionering. Nogmaals een conditionering is een geautomatiseerde reactie op een stimulus of trigger, dit is op zichzelf niet goed, noch fout maar het kan op den duur een ondoordacht functioneren in de hand werken.

Waar in alle leringen op gewezen wordt is dat je je gewaar wordt van deze conditionering en weet wanneer ze functioneel of niet-functioneel is. Wat veel mensen dus samenvattend verleerd zijn is de niet-functionele conditionering te zien en met deze op een bewuste wijze aan te pakken.

De grote vraag die hierbij opkomt is: hoe doe je dat? Het antwoord is dat je dit doet door je onderscheidingsvermogen aan te scherpen, dit gaat het best via een onderzoek naar je drijfveren, je veronderstellingen enz. En die beginnen allemaal met het stellen van kritische vragen bij situaties waarbij je het gevoel of idee krijgt dat er wat meer aan de hand is dan je je op dit moment van bewust bent. In deze situaties komt de uitdaging; meestal in de vorm van iets wat je moeilijk of onbegrijpelijk vind. Stel hierbij dan bijvoorbeeld eens de eenvoudige vraag: ‘is dat echt zo?’ En je zal je verbazen over de antwoorden. Zaak hierbij is dat je kritisch bent naar jezelf en de vragen die je stelt. Wees niet zomaar tevreden maar stel vragen totdat je niet verder kan. Dan heb je óf de vraag beantwoord óf je bent aangeland op een punt dat doorzien wordt dat de vraag geen steek houdt. Nogmaals: wees streng en onverbiddelijk met jezelf want de persoon of ego wil graag snel van dit soort exercities af zijn omdat ze bedreigend zijn. En juist daar gaat het om: zie waar de onjuistheden opkomen of waar de realiteit geweld wordt aangedaan, daar heb je een zintuig voor; gebruik die. Ze heet intuïtie en is door onze huidige cultuur en scholing wat naar de achtergrond geduwd omdat ze onwetenschappelijk zou zijn. Negeer zo’n dismissal en gebruik het, je zal er veel plezier en voordeel aan beleven.