In de Advaita Vedanta wordt er gesproken van doeners en kiezers als zijnde irreëel, De reden voor een dergelijke uitspraak is gelegen in het feit dat mensen het doen of het kiezen als een concept gaan behandelen.

De truc, om het zo eens uit te drukken, is om in te zien dat er wel degelijk doen en kiezen bestaan maar niet als een concept het is gewoonweg een gebeuren. Wanneer het denken zich een beeld in, de ruimste zin van het woord, vormt van iets wat er in de realiteit gebeurt heet dit, wat nu ontstaat in die mentale ruimte, een geestelijk object. Mensen zijn gewend om de wereld en alles wat zij er in doen vanuit de geest te benaderen oftewel, men is niet werkelijk in de realiteit aanwezig als zijnde een onbevooroordeelde participant maar plaatst zich als een soort mentaal object in een mentale ruimte welke we dan ‘de wereld’ noemen.

Vanuit een dergelijke benadering is het goed voorstelbaar dat mensen in de war raken van Advaitische uitspraken als: ‘je bent niet de doener, noch de kiezer’ want het lastige van dergelijke uitspraken is dat men er, zoals al eerder opgemerkt, een mentaal concept van creëert.

Dus een van de centrale boodschappen van de Advaita is: je bent geen object noch is er enige benadering van de realiteit in de vorm van objecten of concepten mogelijk. Of om het nog eens anders uitleggen: elke benadering van de realiteit zonder zich volledig in de realiteit te laten onderdompelen is gedoemd een onvolledige weergave te zijn van dat wat gewoonweg voorhanden is.

Wil je dus de wereld leren benaderen als een zelf gerealiseerde of verlichte geest, dan is het van belang dat je je mentale voorstelling van de wereld leert los te laten, je moet, als het ware, weer kind worden en je domweg laten onderdompelen in het alledaagse gebeuren zonder daarbij al je ideeën en (voor)oordelen daarbij toe te laten. Nog beter is het om gewoonweg je te vergewissen van alle concepten, oordelen en meningen enz. welke je van de wereld hebt en dan je er van te overtuigen dat dat niet de waarheid is. De waarheid is niet een mentaal ding, noch kan de waarheid ergens van los worden geweekt (wat het denken constant probeert te doen door van alles wat er is een mentaal object te maken)