Het eeuwige NU.

Wanneer ben je?, Nu, altijd Nu, nooit morgen of gisteren. Als jij denkt aan gisteren, ben jij dan Nu of gisteren? Nogal duidelijk Nu niet? Wat weet dat het altijd Nu is? Het onmiddellijk weten dat Nu, Nu is en nooit anders kan zijn is de graadmeter en raad eens wie of wat dat is? IK!!! Dit Zelf is wat jij en ik zijn en dat is dus niet alles wat zo Nu en dan langs komt als gedachten, gevoelens en noties.

Het idee van tijd komt door het komen- en gaan van objecten zoals die gedachten, gevoelens en noties. Dit is een idee, net als een gedachte als: ‘ik denk aan een ijsje’ of ‘ik ben boos’.

Zie dat alle momentele zaken dus mij ‘vertellen’ dat ik ben maar ze definiëren mij niet want ik ben ook zonder dat alles daar.

Alle geuren en kleuren die je opvangt, vang je die Nu of was dat gisteren of morgen? Stel telkens weer deze simpele vragen en ontdek de waarheid; jij bent altijd Nu, altijd ondergedompeld in alles wat nu is, dat was niet gisteren of morgen maar is altijd op dit moment. Zie dus dat wie, of wat jij en ik zijn niet de objecten zijn die we op dit moment gewaar zijn maar dat gewaarzijn zelf, wat er als het ware achter zit.

De hele wereld waarvan mensen denken dat ze onafhankelijk van mijn bestaan bestaat wordt gezien IN mij!!! Zonder mij zal er geen gewaarzijn zijn.

Zie voor jezelf: waar was de wereld 100 jaar voor je (lichamelijke) geboorte? Weet jij van voorbije levens of bewustzijn buiten jouzelf? Al die indrukken die schijnbaar niet de jouwe zijn, worden zo ervaren omdat ze buiten jouw gedachte Zelf opkomen, maar is dat werkelijk zo? (Mijn leraar Joanika Ring zegt hierover dat je het bewustzijn achter je vel hebt getrokken) Waar komt die indruk in op? Niet in jou? Hoe kan je hem dan kennen en opvangen? Alles komt dus in jou (en mij) op en het idee dat jij en ik losstaande wezens zijn is een onmogelijkheid. Het idee van een voorbij leven in pakweg het jaar 1203 komt NU in jou op en niet in 1203 of overmorgen! Zie je dwalingen en aanvaard de consequentie: jij bent altijd Nu en alles wat er is, er kan niets buiten dat zijn want dat is onkenbaar.

Jij bent DAT.