Bij de aanname dat bewustzijn een product van de materie zou zijn, ontstaat het idee dat ‘losse bewustzijn-en’ met elkaar zouden kunnen communiceren. Deze aanname is volkomen foutief daar bewustzijn nimmer zich bewust zou kunnen zijn van een ander bewustzijn behalve zichzelf. Het bewijs hiervoor is gelegen in het feit dat bewustzijn altijd volkomen in zichzelf is, en nimmer uit zichzelf kan treden of zich zou kunnen weten buiten zichzelf.

Aangezien bewustzijn ongebonden is, is er geen tweede.

Volkomen afgescheiden bewustzijn, is een onmogelijkheid vanwege het feit dat volkomen afgescheiden bewustzijn volledig in zichzelf is ‘opgesloten’ en daarmee nimmer een ander bewustzijn gewaar zou kunnen zijn.

(let hierbij op dat er strikt gezien geen sprake is van opsluiten aangezien bewustzijn geen-tweede kent en er dus niet buiten of naast bewustzijn bestaat. Bewustzijn is daarmee één geheel in zichzelf)

Je kan onmogelijk buiten jezelf, daarmee is het een feit dat alles binnen Zelf is en wordt gezien (in de breedste zin van het woord, zien als in zien, horen, ruiken, voelen en proeven en dat andere ongedefinieeerde ‘sensen’)

Een mens kan zich ‘verliezen’ in concepten maar nimmer in zichzelf.

Kan je sterven in niet-Zelf?, nee want daar voor moet je eerst Zelf zijn, en aangezien er ‘buiten’ Zelf geen bestaan mogelijk is (sorry voor deze zin, want logisch gezien is dit een draak…) is alles en altijd alleen maar Zelf!!!!!!

‘Ken je Zelf en ken de wereld als Zelf’

Kan je iets weten buiten jezelf? Nee! en daarmee is al het gekende Zelf.