In onze dagelijkse vereenzelvigde manier van doen wordt de wereld ervaren door een mentaal filter, dankzij dit filter kan een mens opereren in de sociale context en kan die het spel van vraag en aanbod enz. spelen zoals dat van een persoon verwacht wordt. De zelfgerealiseerde doet dit niet om daar iets meer te verkrijgen maar alleen om ‘de andere’ niet te verstoren in zijn/haar ontwikkeling.

Vanuit deze geïdentificeerde staat van zijn lijkt de beleving die van een persoon te zijn en in die staat verlopen dingen zoals de gemiddelde mens gewend is.

In die staat is het ook de perceptie dat de wereld als een verzameling losstaande objecten wordt ervaren inclusief het lichaam. Dit komt doordat het onderscheidingsvermogen wordt ervaren als iets van mij. Door dit onderscheidingsvermogen worden dus objecten en de daarmee samenhangende context waargenomen, vanuit de context worden andere situaties en daarmee samenhangende context waargenomen en als zodanig ervaren.

Resumé de wereld wordt in niveaus en als doelgericht ervaren maar bij dieper zelfinzicht wordt gezien dat dit puur een functioneren van de geestelijke vermogens van het lichaam is.

Het padloze pad is een uitdrukking welke ook naar deze werking van geest verwijst.

Het menselijk functioneren is een complexe aangelegenheid waarbij de gehele beleving van elk moment een combinatie is van de werking van geest en lichaam welke wordt waargenomen in bewustzijn. Het is in wezen tegelijk duaal als ook non-duaal wat voor de geest een onbegrijpelijk fenomeen is.