De wereld die wij kennen in naam en vorm komt tot ons dankzij contrast werking. Deze contrasten bestaan bij de gratie van polaire werking oftewel twee tegenpolen die dankzij hun bestaan elkaar in stand houden.

Maar bekijk die contrasten eens goed. Zien, horen, ruiken, proeven en voelen wij wel contrasten tegelijk? Kan jij tegelijkertijd licht en donker zien? Vanuit wetenschappelijk onderzoek weten wij dat zintuiglijke waarneming sequentieel is in de zin dat opeenvolgend licht en donker als punt worden waargenomen. Maar hoe verklaar je dan de contrasteerking op het moment van waarnemen?

De contrasten kunnen om deze reden alleen ontstaan dankzij een substraat wat zelf voorbij de werking van elk contrast is. Met andere woorden: contrast is er dankzij het absolute dat als oneindig contrasterend canvas alles toont als het is.

Ik begrijp dat deze uitleg niet door ieder mens begrepen zal worden maar voor degene die dit verstaat zeg ik: jij bent ik en ik ben jij in oneindigheid want alleen dat kan dit bevatten.