een druppel in de oceaan

Spiritualiteit in een normaal jasje

Over deze blog/Uitgangspunten

De artikelen in deze blog zijn allen afkomstig van een mens die door de loop van tijd inzichten en ervaringen opdoet over zijn eigen bestaan. Dit betekent dus niet dat hier absolute waarheid verkondigd word maar alleen relatieve waarheid vanuit het standpunt van deze mens op een specifiek punt in de tijd en ruimte.

De uitgangspunten welke in de blogs gehanteerd worden zijn de volgende:

  • Bewustzijn is ‘de wortel’ van ons bestaan, dit betekent dat ik de materie als ‘product’ van bewustzijn zie.
  • Bewustzijn en het kwantumfysische concept van het atoom zijn een-en-dezelfde
  • Er word in de blogs onderscheid gemaakt tussen mensen en personen; het onderscheid is gebaseerd op de notie dat een persoon word ‘gezien’ binnenin datgene waarin de persoon verschijnt terwijl een mens als opvatting een ruimer begrip is dan een persoon waarbij een mens zich bewust is van het feit dat een persoon een soort instrument is van de mens om te gebruiken in sociale situaties
  • Het concept Realiteit word in deze blogs omschreven als datgene wat voor iedereen, ten aller tijden en in elke situatie onveranderlijk is
  • Daar waar in de blogs over Absolute wordt gesproken word feitelijk verwezen naar ‘iets’ wat elk concept of idee voorbij gaat oftewel (het) Absolute is onkenbaar

Mijn advies is deze artikelen te lezen vanuit het oogpunt van de mens in een bepaalde staat van ontwikkeling.

Als in deze site informatie staat die u aanspreekt of u materiaal bruikbaar acht als bron voor wat dan ook kan u contact opnemen met de auteur.

Namasté

%d bloggers liken dit: