een druppel in de oceaan

Spiritualiteit in een normaal jasje

Wat is spiritualiteit?

Het woord spiritueel is een beladen woord vanwege de ‘bijklank’ die het voor veel mensen heeft. Vaak wordt spiritualiteit aangezien voor ‘zweverig gedoe’ maar dat is een misvatting. Wat is spiritualiteit dan wel? het is als woord afgeleid van het Latijnse spiritus wat geest betekent en omvat dus onderwerpen die de geest aangaan.

Wij kunnen zoiets als geest niet ontkennen want ieder mens kent zaken als denken, maar ook het voelen valt onder de noemer geestelijk alhoewel het vaak verward wordt met het lichamelijk omdat het zich namelijk in het lichaam lokaliseert. (er is de notie van bijvoorbeeld pijn in de schouder)

Welnu wat is er dan zo beladen aan het spirituele? feitelijk niets maar veel mensen wensen zich niet te verdiepen in geestelijke zaken omdat het ze (vanuit hun ervaring) doet denken aan vervelende dingen als godsdienst en raadselachtige verhalen of uitspraken die hen niet aanspreken. Daarnaast is er een soort cultus ontstaan rondom mensen en groeperingen die zich op een geheimzinnige manier uitlaten over spiritualiteit. Het zou een doen en weten betreffen waarin je ingewijd moet worden en wat je niet zomaar kan doen omdat dat allerlei kwalijke gevolgen kan hebben. Weer anderen zeggen dat spirituele zaken heilig zijn en alleen met de grootste eerbied benaderd moeten worden.

Wat zeg ik hierop: Grote klets!!! spirituele zaken zijn zaken die wij elke dag ervaren in de vorm van ons denken en voelen, en wat er allemaal word beweerd als eng-, heilig-, alleen te doen als men ingewijd is enz. is allemaal product van ego welke zich in de vorm van spiritualiteit groter-, beter-, diepzinniger enz wil maken dan jij en ik en dat is gewoonweg onzin.

Wij mensen zijn samen met alle andere wezens op de aarde en wellicht daar ver buiten allemaal een onderdeel van het universum, wij hebben allemaal eigenschappen meegekregen in onze manifestatie en wij kunnen daar wel- of niet iets mee doen. wanneer je besluit dat je je wil verdiepen in spiritualiteit is dat gewoon net zo’n soort keuze als dat je besluit te gaan zwemmen of aan Hockey doen enz. het is een bezigheid waar de mens zich gewoon mee bezig kan houden.
Je kan ook in contact komen met spiritualiteit wanneer je in je handel- en wandel op deze aarde tot het inzicht komt dat je iets mist en dat dat misschien wel eens te vinden zou zijn in het geestelijk of inwendig vlak van jezelf. kortom er zijn redenen genoeg om je er in te verdiepen wanneer je dat wil.

Deze blog is uit een dergelijke ervaring ontstaan, mijn leven maakte rond mijn 48e levensjaar een omwenteling en sindsdien ben ik in het onderwerp gedoken. deze blog is daar een weerslag van.

Ik wens de lezer veel plezier en inzichten toe.

%d bloggers liken dit: