Geloof in reïncarnatie, is een geloof in een ik als zijnde een individueel ik, welke opnieuw geboren wordt als een lichaam waarin je dan opnieuw zou zijn. Wanneer je je bewust wordt van het feit dat de bewustwording een gebeuren ‘an sich’ is, ontdek je dat er niet zoiets als een individu reïncarneert, maar dat er gewoon opnieuw een gemanifesteerd lichaam op het toneel komt welke zich bewust is zoals jij en ik dat zijn. Dus de onwetendheid reïncarneert.

Onwetendheid stelt de waarom vraag.